Secretaría

Publicación do calendario cos prazos de admisión a ciclos formativos de formación profesional. Curso 2020-2021


Venres, 19 de xuño de 2020

A Dirección  Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa ven de  publicar o calendario cos prazos de admisión a ciclos formativos medio e superior de formación profesional para o CURSO 2020-2021.

As persoas interesadas e que cumpran cos requisitos de acceso poderán presentar a súa solicitude  para participar no proceso de admisión  a partir das 9.00 horas do 25 de XUÑO de 2020  ata as 13.00 horas do 8 de XULLO .

►Consulta  todos os prazos do proceso de admisión aos CF Graos Medio e Superior de FP e datas de  matrícula para o  Curso 2020-2021 no seguinte enlace:

►Consulta os requisitos de acceso, os criterios de selección ,cando a demanda supera a oferta de ciclos, e  o modo de presentación da solicitude nos seguintes enlaces:

Outras novas