Secretaría

Acreditación de competencias. Datas e lugares da primeira reunión grupal. Convocatoria 2019


venres, 5 de abril de 2019

A Consellería de Educación ven de publicar as listaxes de persoas admitidas e excluídas e inicíase a fase de asesoramento para as persoas admitidas, segundo o establecido na Orde do 4 de decembro de 2018 (DOG do 14 de decembro de 2018)

As persoas interesadas poden consultar o calendario e horario para a primeira reunión grupal na seguinte ligazón:

Recorde que nesta primeira reunión deberá presentar o xustificante do pago da fase de asesoramento (para máis información consulte a páxina Taxas para ver as posibles excepcións ou a páxina de inicio da aplicación informática de xestión do procedemento).

Outras novas