Secretaría

Aberto o prazo de inscrición para participar nas probas de acceso a ciclos medios de FP. Convocatoria 2019


xoves, 7 de marzo de 2019

O prazo de inscrición para participar nas probas de acceso aos ciclos medios de FP estará aberto desde hoxe  7 ao  22 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos.

As persoas que teñades polo menos dezasete anos e non cumprades os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao medio (persoas que non posúan o título de graduado en educación secundaria obrigatoria nin un título profesional básico, nin outros estudos equivalentes para os efectos de acceso) podedes participar nestas probas de acceso cuxa estrutura e a organización das mesmas están definidas no artigo 38.3 do Decreto 114/2010, onde cada parte organizarase en probas de distintas materias, conforme o seguinte:

 • a) Parte sociolingüística:
  •  Lingua castelá.
  •  Lingua galega.
  •  Ciencias sociais.
 • b) Parte matemática:
  • Matemáticas.
 • c) Parte científico-técnica.
  • Ciencias da natureza.
  • Tecnoloxía.

Para participar nestas probas podedes acceder, a través da páxina da Xunta,  á aplicación informática que dispón dun asistente para cubrir a solicitude de inscrición  telemática a ciclos formativos de grao medio ou ben descargarvos e cubrir o seguinte modelo de solicitude de inscrición (Anexo I)  . Se precisades consultar como se cubre a solicitude web ou a clásica podedes ir ao enlace de instrucións para a confección de solicitude

Se queredes máis información sobre estas probas de acceso a ciclos medios de FP  podedes consultar a convocatoria 2019

Outras novas