Secretaría

Últimos días para solicitar a validación de módulos profesionais

sin titulo.png
Martes, 2 de outubro de 2018

As alumnas e alumnos do IES Calvo Sotelo que queirades  solicitar a validación de estudos cursados con módulos profesionais do ciclo formativo de FP no que estades matriculad@s para o curso 2018-2019 tedes de prazo para presentar a solicitude de validación de módulos ata o venres 5 de outubro de 2018.

Recórdase ao alumnado do IES Calvo Sotelo que para solicitar a validación de módulos profesionais debedes presentar na Secretaría do Centro, xunto co modelo de instancia  anexo XIV , unha fotocopia compulsada DNI e certificación académica oficial dos estudos cursados que acredite a superación do módulo ou módulos a validar.

pARA MÁIS INFORMACIÓN ►

 Validacións 

Outras novas